Vinden har en påtaglig nedkylande effekt. Vid utförsåkning i Gustavsbergsbacken och Ladängen är fartvinden den kanske viktigaste komponenten. Farten i kombination med låg yttertemperatur utgör en risk - inte bara för förfrysning utan även för ögonen.
Nedan en tabell. Eller använd beräkningsprogrammet för att kolla!
Under - 20 hålls backen normalt stängd.
Källa: SMHI faktablad # 17