Folk man stöter ihop med i backen..
Öppettider
Underhåll av backen sker
utom ordinarie öppettider.
Tänk på olycksrisken !
Det finns flera möjligheter att få hjälp med åkningen !
Skidskola
KONTAKTUPPGIFTER

Information 063 14 30 00 - Kundcenter

Ansvarig för backarna
Ulf Norlén
ulf.norlen@ostersund.se
Telefon till liftkurerna:

Gustavsbergsbacken 070-3506098
Ladängen 076-001 24 16 obs nytt!
Litsbacken 0642-10456


Östersund-Frösö SLK - Skidor
Kansli - 063 10 00 12
ÖFS Kansli
E-post ekonomi@ofslk.se
Hemsida
Sofie Jugård Löfgren - Skidskola och aktiviteter i backarna
Direkt 070-226 81 00
Aktiv Ut
E-post sofie@aktivut.se
Hemsida